TGI Fridays kommer til Fredrikstad

Restaurantkjeden flytter inn i Storgata 5 som eies av Fredriksborg Eiendom.

I dag er det Pizzanini som holder til i lokalene, men de skal flytte inn i nye lokaler i Storgata 13 på forsommeren i år. Planen er så å rive den eksisterende eiendommen før det bygges et nytt praktbygg på bryggepromanden.

 

Fridays vil overta mesteparten av arealet i første etasje når bygget er ferdig.

 

-Vi gleder oss stort til å komme til Fredrikstad, som er en by i sterk utvikling. Beliggenheten på brygga er perfekt for oss, sier Fridays norske sjef Rajko Mink.

Restauranten vil ha rundt 270 plasser inne, mens uteserveringen blir på cirka 100 plasser.

-Vi har stor tro på Fredrikstad, og vi mener at vi kan tilføre byen noe nytt på restaurantfronten, sier Mink.

Fra før har Fridays syv restauranter i Norge, og Fredrikstad vil bli den første byen i Østfold hvor kjeden etablerer seg.

 

Det er Fredriksborg Eiendom som er gårdeier på Storgata 5.

-Vi er stolte over at en så stor aktør satser i Fredrikstad, og vi mener at Fridays vil være med på å utvikle hele bryggepromenaden som destinasjon. Vi tror at de kan være med å utvide hele markedet for bransjen, sier Magnus Fredriksen i Fredriksborg Eiendom.

 

Det har vært en storstilt oppgradering av bygningsmassen på bryggepromenaden de seneste årene, og et nytt bygg på Storgata 5 vil fullføre denne forskjønnelsen ned mot elva.

Fridays vil ha det meste av arealene i første etasje, mens hjørnelokalet ut mot Storgata er ledig. Her håper Fredriksen å få inn en kaffebar. Resten av bygget vil være kontorlokaler, som det for tiden jobbes med å leie ut.

 

Planen fremover er at riving igangsettes i løpet av høsten. Byggeperioden vil være på 12 til 18 måneder. 

08.05.2015