INITIATIV FOR BÆREKRAFTIG PALMEOLJE

Umoe Restaurants har gjort mange tiltak for å nå de mål som er satt!

Volumet på vårt forbruk av palmeolje er hovedsaklig frityrolje. Palmeoljen i de frityroljene vi har brukt er RSPO sertifisert (Green Palm, Segregation and Mass balance). Noen kjeder har gått over til å bruke frityrolje uten palmeolje. Forbruk er dermed redusert.

 

MÅL FOR 2016:

Frityrolje:

  • Der det lar seg gjøre bytte til frityrolje med en høyere grad av RSPO sertifisering eller bytte til frityrolje uten palmeolje.

 

Rapportering for 2015: NORSK INITIATIV FOR SERTIFISERT PALMEOLJE

 

Trenger du ytterligere informasjon fra Umoe Restaurants, ta kontakt med Kvalitetssjef Helen K. Fosshaug

e-post: helen.fosshaug@umoerestaurants.com

16.09.2016