BURGER KING ® | Umoe Restaurant Group

BURGER KING ®

TASTE IS KING™

King Food er 100 prosent eid av Umoe Restaurant Group og har master franchiserettighetene for Burger King® i Skandinavia. Det er totalt over 180 Burger King® restauranter i Sverige, Danmark og Norge, hvorav 55 er eiet av King Food.